Home

MULTISENS > Home

Perceptia Senzoriala, Modelarea si Reprezentarea Modelului Lumii pentru Sisteme de Asistare a Conducerii

Sistemele de asistare a conducerii au drept scop asistarea operatorului uman in procesul de conducere pentru a mari siguranta in trafic, si pentru a degreva conducatorul de o serie de activitati repetitive si plictisitoare prin avertizarea conducatorului sau chiar interventia directa in controlul masinii. Se cerceteaza si experimenteaza sisteme pentru control longitudinal, control lateral, sisteme de urmarire a benzii de circulatie, sisteme de avertizare la parasirea benzii curente, sisteme automate de control a deplasarii, sisteme de protectie a pietonilor, sisteme de gestionare a intersectiilor, etc.


Cercetarile ce se vor desfasura in cadrul acestui proiect sunt multidisciplinare si acopera domenii diverse pornind de la prelucrarea senzoriala, reprezentarea cunostintelor apriori si in situ, evaluari de situatii, generarea comportamentului si pana la controlul efectiv al navigarii avand drept scop implementarea unor functii complexe specifice comportamentului autonom cum ar fi: perceptia, cunoasterea, imaginarea, rationamentul. Multitudinea de abordari si solutii existente nu se poate integra intr-o solutie generala in lipsa unei platforme unificate senzoriale si de reprezentare a cunostintelor percepute si apriori.

 

Platforma unificata va trata problematica perceptiei senzoriale, a modelarii si estimarii drumului, a modelarii si estimarii obstacolelor generice si a clasificarii acestor obstacole, precum si a creerii unei reprezentari a modelului lumii raspunzand cerintelor aplicatiilor de asistenta a conducerii.

 

Directiile principale de cercetare urmarite vor fi axate pe cercetarea si dezvoltarea unor tehnici noi de modelare a tuturor entitatilor, a evolutiei lor si a relatiilor dintre acestea, a unor tehnici noi de estimare a parametrilor modelelor din date incomplete, afectate de zgomot si receptionate secvential in timp, a unor metaclasificatori robusti pentru identificarea in timp real a obstacolelor, precum si a unor metode de reprezentare eficienta a lumii.